O nas

MGK Spółka z o.o. jest spółką wyspecjalizowaną w zarządzaniu i optymalizacji procesów inwestycyjnych. Oddelegowanie nam większości lub części zadań związanych z projektem budowlanym pozwala wydajniej, taniej i lepiej niż konkurencja zrealizować planowaną inwestycję.

Więcej

Certyfikaty:

Wyróżnienia:

Tytuł projektu: Specjalistyczne doradztwo dla firmy MGK Sp. z o.o.

Projekt polega na zakupie specjalistycznych usług doradczych o charakterze prorozwojowym, obejmujących: Doradztwo w zakresie zaprojektowania i wdrożenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania obejmującego System Zarządzania Jakością ISO 9001:2015, System Zarządzania Środowiskowego ISO 14001:2015, System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO 27001:2014 w celu bardziej efektywnego organizowania, nadzorowania i prowadzenia inwestycji w branży budowlanej.

Cel projektu: Wdrożenie do praktyki organizacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania ISO
Wartość projektu: 12 195,12 zł netto (15 000,00 zł brutto)
Wkład Funduszy Europejskich: 10 975,61 (dziesięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć zł sześćdziesiąt jeden gr)